Panduan mengisi nombor unit rumah anda    
  Nombor Blok    Tingkat     Ganti dengan    Nombor Unit    Ganti dengan                                             
  1                      G             0                          1                   01
  1                      1             1                          2                   02
1                      2             2                          3                   03
  1                      3             3                          4                   04
1                      4             4                          5                   05
   
  Contoh: G-1 adalah 1001
   
  Kembali ke Muka Laman Utama