BORANG MAKLUMAT PEMILIK / PENYEWA

   
Tarikh
Alamat unit
Status
Sila pilih
Nombor KP/MYKAD
Nama penuh
Status perkahwinan
Telefon pejabat  
Telefon mobil  
Bangsa  
Umur  
Jantina  
Nama isteri/suami  
Nombor KP/MYKAD  pasangan  
Telefon pasangan  
Alamat lain  
  Ahli keluarga  
Nama  
Nombor KP/MYKAD  
Hubungan  
   Klik butang tambah selepas isi maklumat setiap ahli keluarga
 
  Maklumat Untuk Kecemasan Untuk dihubungi
(Penama tidak tinggal bersama.Contoh: bapa atau adik yang tinggal dirumah lain)
Nama waris
Hubungan
Telefon Mobil  
Telefon pejabat/rumah  
Alamat waris  
  Daftar Maklumat kenderaan  
  (Sila isi untuk setiap ahli keluarga yang memiliki kenderaan)
Nama pemilik
Nombor kenderaan
Jenis kenderaan
Telefon pemilik
   Klik butang tambah selepas isi maklumat setiap ahli keluarga
 
   
  Klik butang KIRIM MAKLUMAT setelah selesai isi semua maklumat didalam borang.